U11 BTS 6 0 HKFA
6th Dec 2014 at 9:30AM
Happy Valley 12
HKJFL

Goals for BTS

Kazuki – 2

Sharv – 1

Kyota – 1

Prabhat – 1

Maco – 1